ב' סיון ה'תש"פבוחן בהיסטוריה לכיתה ט' על מסעות הצלב וימי הספירה: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh1-3E9D7P7jUfZEse-wQ6ejsWTCCfV-emlj8vE-7_rLn_Gg/viewform?usp=sf_link
כ"ח אייר ה'תש"פ'קדשם בקדושת השבת'- פנינים על פרשת בהעלותך מתוך שיחותיו של מו"ר הרב שניאור קץ שליט"א https://drive.google.com/file/d/1t9jIytmxL3XwsEqQtnhJqnE-c4CuwfYt/view?usp=sharing חוברת 'כוחה של נגינה' מנשיא הישיבה הרב שמחה שטטנר שליט"א https://drive.google.com/file/d/1KyVBqGu71OQ6NKscOSDbk8xOQriTf_p2/view?usp=sharing קונטרס 'ויחד לבבנו' על שבועות-קובץ דברי תורה ומאמרים מבחורי ורבני הישיבה https://drive.google.com/file/d/1s76s-OvZQlPNX57fQqFUcM-nCsXtQiW2/view?usp=sharing
כ"ג אייר ה'תש"פלצפייה והורדת שיעורים והתוועדויות שנערכו בישיבה- אתר מכון אורות ישראל https://sites.google.com/view/orotysrael/%D7%91%D7%99%D7%AA
י' אייר ה'תש"פבחורים יקרים! קישור למבחני ושיננתם. מסלול 1- פסחים מ"ג-נ"ז ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTOMYNMG55yv2zqV_TeKLcTJkhVAf24BG6B79IFcgPqVSezA/viewform?vc=0&c=0&w=1 מסלול 2- פסחים מ"ג-ע"ג https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3xv9c5L9VkGXLe5j8Dq5w9hgQDh8ugUP7gmtzmtpuDVXh3Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link מסלול 3- בבא קמא ב'-כ"ה https://docs.google.com/forms/d/1tvo1Oin6jTPK5efDB-M5gJOMgcAcpnWHhJVL_eho_Ng/viewform?ts=5eb966a6&edit_requested=true
ט' כסלו ה'תש"פתרומה מאובטחת לישיבה https://www.myofficeguy.com/p/g6zst/yliz9/
 • יומן ישיבתי

  תאריך {{ cl.subject + (cl.num*1 ? cl.num : '') }}
  {{ item.day }} - {{ item.he.d }} {{ item.he.m }}, {{ item.date }} - {{ item.parasha }}
  {{ item.general }} {{ item.event1 }} {{ cl.subject }} {{ item.event2 }} {{ cl.subject }}
  {{ item.event1 }} {{ item.event2 }}
  {{ item.general }}
  יום {{ item.day }} - {{ item.he.d }} {{ item.he.m }}, {{ item.date }} - {{ item.parasha }}
  אין אירועים

  אירוע כללי:

  {{ item.general }}

  כל החטיבה:

  {{ item.event1 }}

  כל התיכונית:

  {{ item.event2 }}

  כיתה {{ classes[$index].subject + (classes[$index].num*1 ? classes[$index].num : '') }}:

  {{ cl.subject }}

  כיתה {{ classes[$index+low].subject + (classes[$index+low].num*1 ? classes[$index].num : '') }}:

  {{ cl.subject }}
  טוען את המשך הטבלה...