יומן אירועים ישיבתי

תאריך {{ cl.subject + (cl.num*1 ? cl.num : '') }}
{{ item.day }}
{{ item.he.d }} {{ item.he.m }}, {{ item.date }} - {{ item.parasha }}
{{ item.general }} {{ item.event1 }} {{ cl.subject }} {{ item.event2 }} {{ cl.subject }}
{{ item.event1 }} {{ item.event2 }}
{{ item.general }}
יום {{ item.day }} - {{ item.he.d }} {{ item.he.m }}, {{ item.date }} - {{ item.parasha }}
אין אירועים

אירוע כללי:

{{ item.general }}

כל החטיבה:

{{ item.event1 }}

כל התיכונית:

{{ item.event2 }}

כיתה {{ classes[$index].subject + (classes[$index].num*1 ? classes[$index].num : '') }}:

{{ cl.subject }}

כיתה {{ classes[$index+low].subject + (classes[$index+low].num*1 ? classes[$index].num : '') }}:

{{ cl.subject }}
טוען את המשך הטבלה...