ישיבת נחלת ישראל - למידה בשעת חירום

שיעור יומי מסכת פסחים- פרק ערבי פסחים

ז' ניסן ה'תש"פ הרב מאיר

שיעור יומי מסכת פסחים- פרק ערבי פסחים

ה' ניסן ה'תש"פ הרב מאיר

שיעור יומי- מסכת פסחים פרק ערבי פסחים

כ"ג אדר ה'תש"פ הרב מאיר

שיעור יומי- מסכת פסחים פרק ערבי פסחים

כ"א אדר ה'תש"פ הרב מאיר