אלפון צוות

שם: תפקיד: פלאפון: מייל:
אדם בן חמו רכז אנגלית 052-3089667 adamb77@gmail.com
אליהו חי אביבי מורה ללשון וספרות 0508788206 eliyahuhay18@gmail.com
אפרים לרנר מדריך י"א/1 ורכז חברתי 0549248440
בועז גלעדי מנכ"ל מוסדות נחלת ישראל 0528119336 giladib@netvision.net.il
דוד אוחנה לשון-חטיבה 050-2616623 david@orot-neriya.ort.org.il
הרב אליכל בן דוד ר"מ כיתה י"א 2 0528348511 bendavidne@gmail.com
הרב גרוסברג יוחאי ר"מ כיתה י"א 1 052-7432804 yohaigr@gmail.com
הרב דניאל ציוני רכז שכבה ור"מ כיתה י'1 052-6070958 danielzioni180@gmail.com
הרב יצחק גבאי מתמטיקה 0528693735 efibar10@gmail.com
הרב לוי אביעד מחנך כיתה ז' 054-7406606 aviad365@gmail.com
הרב מאיר קץ מנהל שש שנתי ור"מ כיתה ט'1 054-9875893 smadark3@gmail.com
הרב עבדיאל יעקבס מחנך כיתה ז2 050-9252686 avdielj2@gmail.com
הרב רמי פיניש יועץ, מחשבת י-יא 053-7350105 finishrami@gmail.com
הרב שניאור קץ ראש הישיבה ור"מ כיתה י"ב 054-4457684 kazyochi@gmail.com
יאיר דוד פרקש מדריך כיתה ט'1 058-4114480 davfarkash@gmail.com
יהודה פואה מתמטיקה 052-3114810 puay10@gmail.com
יהודה שינקולבסקי מדריך י"ב 0507771592
יהונתן קולטקר מנהל פנימייה 052-6300209 y0526300209@gmail.com
יואל יעקובי היסטוריה, אזרחות ומגמת ארץ ישראל 054-7452245 yoelyya@gmail.com
יוחאי נוסים סמנכ"ל מוסדות נחלת ישראל 0525401098 yochai@yni613.org
מוטי פרחי אנגלית 4-5 יח"ל 052-8031976 mottifarchi@gmail.com
מזכירות טלפון 073-2227400 yni613@gmail.com
מזכירות פקס 073-2227401
מרב ויינגרטן אם בית 050-6684621 vingrtn@gmail.com
נצח ישראל ינאי מדריך י"א/2 0549776032
עופר בן שבת מגמת פיזיקה +מדעים 050-6953000 ofer2011@gmail.com
עידית גרידיש אם בית 054-6807771 eaditg@gmail.com
עקיבא וייזל עו"ס 054-7764760 oria34@gmail.com
שמרית צור מנהלת חשבונות 073-2227403 yni613.h@gmail.com