רישום לחטיבת ביניים - תשפ"ב

תאריכי ימי ההיכרות בחטיבה:

  • יום שני י"ט שבט (1/2) (לא נותרו מקומות)
  • יום שני כ"ו שבט (8/2) (לא נותרו מקומות)
  • יום שלישי כ"ז שבט (9/2) (לא נותרו מקומות)
  • יום שלישי י״ח באדר (2/3) (נותרו 22 מקומות)
בתכנית:
10:00 - מפגש והתכנסות
          - פעילות גיבוש
          - מבחני מיפוי
          - ראיונות
          - ארוחת צהרים
          - מנחה
14:00 - סיום
 

הגעה וחזרה באופן עצמאי 

התלמידים ייבחנו על פרק א' במשנה מסכת סוכה (צריך להכין מראש), וכן מושגים ביהדות.

דמי השתתפות ע״ס 100 ש״ח יימסרו למזכירה בתחילת היום.

כלקח משנים עברו, הוחלט כי את כל הנתונים שמביאים בד"כ בימי הרישום, ישלחו מראש דרך טופס זה.