רישום לחטיבת ביניים -תשפ"ג

תאריכי ימי המבחנים בחטיבה:

  • יום רביעי יז שבט (לא נותרו מקומות)
  • יום רביעי כב אדר א' (נותרו 3 מקומות)
 
בתכנית:
10:00-מפגש והתכנסות
        -פעילות גיבוש
        -מבחני מיפוי
        -ראיונות
       -ארוחת צהרים
       -מנחה
14:00-סיום
 
הגעה וחזרה באופן עצמאי 

התלמידים ייבחנו על פרק א' במשנה מסכת סוכה (צריך להכין מראש), וכן מושגים ביהדות.

עלות היום: 100 ש"ח 

כלקח משנים עברו, הוחלט כי את כל הנתונים שמביאים בד"כ בימי הרישום, ישלחו מראש דרך טופס זה.