רישום לחטיבת ביניים- תשפ"ד

תאריכי ימי המבחנים בחטיבה:

  • יום שני א' שבט תשפ"ג (23/01/23) (לא נותרו מקומות)
  • יום שלישי ט"ז שבט תשפ"ג (07/02/23) (לא נותרו מקומות)
 
בתכנית:
10:00-מפגש והתכנסות
        - שיחה עם ראש הישיבה וההנהלה
         -מבחני מיפוי
         -ראיונות
         -ארוחת צהרים
        - מנחה
14:00-סיום
 
הגעה וחזרה באופן עצמאי 

התלמידים ייבחנו על פרק א' במשנה מסכת סוכה (צריך להכין מראש), וכן מושגים ביהדות.

עלות היום: 100 ש"ח 

כלקח משנים עברו, הוחלט כי את כל הנתונים שמביאים בד"כ בימי הרישום, ישלחו מראש דרך טופס זה.