רישום לישיבה התיכונית - תשפ"ב

שימו לב!

במקביל לתהליך הרישום באתר הישיבה, המעונינים להיבחן, מתבקשים להירשם גם ב: אתר הרישום של החמ"ד

בתהליך הקבלה לישיבה על הבחור להשתתף בשלבים הבאים:

א. להגיע ליום היכרות שכולל בתוכו בחינה על 4 דפי גמ' ממה שהתלמיד למד לאחרונה והכין קודם הגעתו + ראיון + שיעור כללי ומבחן בכתב עליו. באחד מהתאריכים הבאים:

  • יום ראשון כ"ה שבט (7/2/21) (לא נותרו מקומות)
  • יום חמישי כב שבט (04/02/21) (לא נותרו מקומות)
  • יום ראשון י"ט טבת (3/1/21) (לא נותרו מקומות)
  • יום רביעי ה' באדר (17/02) (לא נותרו מקומות)
  • יום שני י"ז באדר (1/3) (נותרו 19 מקומות)

ב. יש להביא ליום ההיכרות דמי השתתפות ע"ס 100 ש"ח.

ג. יש למלא את הטופס המקוון הבא, על כל שדותיו.

לאחר ביצוע הליך רישום זה, שימו לב לקבלת התגובה: "הטופס נשלח בהצלחה".

תשובות סופיות תישלחנה להורי התלמידים דרך המייל שהוזן בטופס המקוון, עד לתאריך ר"ח ניסן.